ZAJĘCIE PO LEKCJACH

Lp.

przedmioty

termin/dzień/godzina

klasy

1.

Zajęcia artystyczne

Piątek

10.40-11.25

1ab

2.

Zajęcia komputerowe

Czwartek

12.40-13.25

1cd

3.

Koło plastyczne

Sroda

10.40-11.25

1-3

4.

Koło artystyczne

Wtorek

9.45-10.30

1-3

5.

I nnowacja Lest talk in english

Sroda

8.50-9.35

3a,b

6.

Koło języka angielskiego

Czwartek

12.40-13.25

2

7.

3D PROJEKTOWANIE

Czwartek

15.20-16.05

6-8

8.

Koło fizyczne

Środa

16.10-16.55

7-8

9.

Koło fizyczne

Czwartek

16.10-16.55

7-8

10.

Koło chemiczne

Czwartek

8.00-8.45

7-8

11.

Koło chemiczne- innowacja

Sroda

15.20-16.05

8

12.

Koło matematyczne

Sroda

13.35-14.20

8

13.

Koło matematyczne

Sroda

14.30-15.15

8b

14.

Zespol wokalny

Sroda

14.30-15.15

8ac

15.

Zespol wokalny

Wtorek

15.20-16.05

8

16.

Zajęcia taneczne

Poniedziałek

15.20-16.05

4-7

17.

Zajęcia taneczne

Środa

15.20-16.05

4-8

18.

Koło języka angielskiego

Środa

10.40-11.25

4

19

Innowacja LET”S TALKINENG

Środa

8.00-8.45

4b

20

Międzynarodowy program e-twinning LETS BE FRIENDS!

Wtorek

11.35-12.20

7ab, 8ac

21

Międzynarodowy program e-twinning LETS BE FRIENDS!

Piątek

8.50-9.35

7b

Script logo