ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

W zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych uczestniczą dzieci mające trudności w opanowaniu umiejętności czytania, pisania, liczenia.

Celem zajęć jest usprawnienie zaburzeń funkcji psychomotorycznych, mających istotny wpływ na proces uczenia się np.: usprawnianie analizatora słuchowego, wzrokowego, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej, doskonalenie techniki czytania, czytanie ze zrozumieniem, usprawnianie grafomotoryki, doskonalenie umiejętności matematycznych, pokonywanie trudności.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone są w gabinetach B-16 i B-23 (korytarz przy bibliotece).

Kameralna atmosfera w zasobnie wyposażonych gabinetach sprzyja owocnej pracy.

Rodzice, zainteresowani losem swojego dziecka zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli reedukatorów (dyżury raz w miesiącu przed zebraniem w klasach 16.00-17.00 w w/w gabinetach).

Zajęcia prowadzi:  mgr Artur Szewc i mgr Katarzyna Kozak

 

Script logo