Z KĄCIKA RECENZENTA - OD MIŁOŚCI DO WOLNOŚCI, CZYLI 105. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W tym materiale chciałabym zarekomendować kilka tytułów tym z Was, których interesuje historia naszej państwowości. Jak zapewne wiecie, Polska utraciła swą suwerenność na 123 lata. Zaborcy zajęli ziemie należące do Rzeczpospolitej i wcielili je do swoich granic. Tymczasem duch polskości nigdy w narodzie nie zaginął, a Polacy podejmowali kilka prób odzyskania niezależności. Niestety z marnym skutkiem. Dopiero wybuch I wojny światowej, kiedy to nasi zaborcy „wzięli się za łby”- jak to się kolokwialnie mówi- sprawił, że nadzieje na odzyskanie niepodległości i wyzwolenie się spod jarzma zaborów nabrzmiały ponownie. Polskimi patriotami, którzy chcieli podjąć się walki o polskość, pokierował w owym czasie Józef Piłsudski. Organizowano polskie siły zbrojne. W Małopolsce powstała Pierwsza Kompania Kadrowa, utworzona przez Piłsudskiego, która walczyła przeciwko Rosji. Stała się ona zaczątkiem polskiego wojska - Legionów Polskich złożonych z trzech brygad. Najsłynniejsza z nich to Pierwsza Brygada Piłsudskiego, o której do dziś śpiewamy pieśni. We Francji pod dowództwem Józefa Hallera powstała Błękitna Armia wyposażona w nowoczesny sprzęt. Żołnierze legioniści musieli bardzo kochać swoją ojczyznę, skoro ryzykowali swoim życiem walcząc o wolność. Dla ich pamięci i z powodu tej samej miłości do kraju przodków naszych, świętujemy co roku dzień nazywany powszechnie Dniem Niepodległości.

Tyle tytułem wstępu. Jeśli chcecie posiąść więcej wiedzy na temat polskich ścieżek do wolności, zapraszam do lektury literatury poświęconej Marszałkowi, legionom i polskiemu wojsku oraz stoczonym przez nie walkom o niepodległość. W bibliotece znajdziemy wiele pozycji tego typu. Bardzo młodym czytelnikom polecam książkę, która została wydana w stulecie odzyskania niepodległości przez nasz kraj, pod tytułem „Jeszcze Polska nie zginęła, Historia dla najmłodszych” Joanny i Jarosława Szarków wydanej nakładem Wydawnictwa Rafael w Krakowie w 2018 roku. Jest to bogato ilustrowana książeczka zawierająca najważniejsze informacje historyczne pogrupowane hasłowo: np. „Jak Polska zginęła z mapy Europy?” czy też „Jak Polacy o granice walczyli?”. Oprócz podanych w przystępny sposób najważniejszych informacji, przeczytamy w niej wiele ciekawostek związanych z tym okresem w naszej historii. Zacytuję jedną z nich: „Legioniści generała Dąbrowskiego nosili polskie mundury z kolorowymi kokardami i napisem w języku włoskim : Ludzie wolni są braćmi”. Pod każdym z rozdziałów przygotowano pytania, na które czytelnik może sobie odpowiedzieć sprawdzając, na ile zapamiętał przeczytane informacje. Są w niej również zamieszczone przykłady poezji patriotycznej.

Dla osób, które interesuje szczególnie postać przywódcy Legionów Polskich, polecam książkę pod tytułem „Marszałek Piłsudski” Włodzimierza Suleja. Wydana przez Wydawnictwo Dolnośląskie we Wrocławiu 2001 roku, stanowi zbiór informacji o życiu i działalności konspiracyjnej Józefa Piłsudskiego, o jego pracy i politycznej walce o utworzenie polskiej armii. Na okładce znajdujemy informację: ” Tego nie ma w podręczniku” - stanowiącą najlepszą rekomendacją tej pozycji. Znajdziecie w niej również szereg ilustracji i zdjęć prezentujących postaci polskich bohaterów, którzy wraz z Piłsudskim działali w interesie polskiej państwowości. Książka nie poraża rozmiarami, co też dla niektórych może się mieć znaczenie.

Kolejna moja propozycja to książka, która cieszyła się wielkim powodzeniem wśród młodzieży w czasach międzywojennych. Powiecie, że staroć? Może i tak, ale powstała ona świeżo po wydarzeniach związanych z obroną Lwowa, polskiego wówczas miasta, kiedy oddziały- złożone z w dużej mierze z dzieci i młodzieży- stanęły do walki z regularnym wojskiem ukraińskim a później bolszewickim. Wydana w 1990 roku przez Oficynę Wydawniczą „Graf” książka Heleny Zakrzewskiej nosi tytuł „Dzieci Lwowa” i, w przeciwieństwie do poprzednich, należy do beletrystyki czyli literatury fabularnej. Polecam ją tym, których interesuje ten czas historyczny .

W naszej bibliotece na okoliczność obchodów 105 rocznicy Niepodległej Polski przygotowałyśmy wystawkę książek. Znajdziecie tam również te pozycje, które powyżej wymieniłam. Pamiętajcie, że obecnie przejawem patriotyzmu młodego Polaka jest znajomość polskiej historii, kultury i języka. Warto też czasami trochę "poszpanować" znajomością takich faktów z historii, o jakich inni nie mają wiedzy. Zapraszam!

Katarzyna Lisowiec- Poręba

 

 

Script logo