WSPANIAŁA MUZYKA YARIKA

W ramach prezentacji swoich zdolności, pasji i zainteresowań 29 listopada uczeń Yaroslav Bormashev z Ukrainy uczęszczający do klasy 6d rozpoczął lekcję plastyki małym koncertem gitarowym. W swoim kraju uczęszczał na lekcje gry na gitarze, teraz niestety sam doskonali swoje umiejętności, jednak nie ukrywa, że bardzo brakuje mu kontaktu z instruktorem, kolegami i...Krajem. W trakcie gry próbował podśpiewywać piosenki, które były przepojone tęsknotą za Ojczyzną.

Yarik to bardzo pogodny chłopiec, który- pomimo niedogodności życiowych- zachowuje radość i optymizm. Powinniśmy brać przykład z takiej postawy. To była niezwykła lekcja plastyki, gdyż w dalszej jej części wciąż w duszy grała nam muzyka Yarika...

R.Gwardzik

Script logo