'WIOSENNE PRZEBUDZENIE'

Na przełomie marca i kwietnia klasy młodsze realizowały projekt pod hasłem "Wiosenne przebudzenie". Głównym cele projektu było bogacenie wiedzy przyrodniczej uczniów oraz uwrażliwienie na piękno otaczającej wiosennej przyrody.

Uczniowie klas 1-3 podjęli wiele wiosennych działań. Podczas spacerów i wycieczek obserwowali zmiany zachodzące w przyrodzie, zakładali  hodowle rzeżuchy, owsa i nowalijek na okiennych parapetach, prowadzili kalendarze pogody oraz wykonywali wiosenne prace plastyczno-techniczne.

Powstały gazetki, dzienniki pogody, dzienniki hodowli oraz albumy roślin wiosennych.

Marlena Wawrowska

Filmik z naszych działań

Script logo