UZALEŻNIENIOM MÓWIMY "NIE"!

W ramach lekcji chemii w klasach ósmych realizowany był projekt „Profilaktyka uzależnień”. Uczniowie wykonywali prezentacje multimedialne oraz wykonywali plakaty mówiące o szkodliwości wszelkiego rodzaju używek. Wpłynęło wiele bardzo ciekawych prac, zarówno w postaci plakatów, jak i prezentacji. Najciekawsze wywieszone zostały na holu naszej szkoły, natomiast najlepsze prezentacje przedstawiono podczas zajęć lekcyjnych. Za zaangażowanie oraz pomysłowość bardzo dziękuję.

 

Script logo