UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ

Klasa 2b i 2d uczestniczą w ogólnopolskim programie "Uczymy Dzieci Programować". Jest to inicjatywa mająca na celu pokazanie, że programowania można uczyć odpowiedzialnie, wplatając je do codziennych aktywności dydaktycznych we wszystkich obszarach edukacji.
Honorowy patronat nad programem sprawują: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Cyfryzacji.
D. Dankowska i J. Mateńko
Script logo