TYDZIEŃ Z GRYFITAMI

Jesteśmy szkołą imienia Gryfitów...” - tak brzmią słowa hymnu naszej szkoły, która od 2005 roku nosi nazwę zachodniopomorskiego rodu dynastycznego. Z okazji 18. rocznicy chrztu przygotowaliśmy wiele konkursów i czynności, które miały nam przypomnieć to ważne w życiu naszej społeczności wydarzenie. Odświętnie wygląda główny hol szkoły, gdzie wywieszono proporce gryfickie, figury strzegących nas rycerzy, a klasy szóste i siódme na lekcjach plastyki, pod kierunkiem Pani Renaty Gwardzik, skomponowały we współpracy piękne i okazałe plakaty z wizerunkami książęcej pary.

Dzieci z klas 1-3 uczestniczyły w konkursie plastycznym pod nazwą „Z życia Gryfitów”. Na konkurs wpłynęło 36 prac uczniowskich ilustrujących scenki z życia gryfickich dworów. Niektóre z nich są nadzwyczajne! Szkolne jury wyłoniło dwanaścioro zwycięzców w kategorii klas pierwszych i drugich, bo właśnie te klasy w konkursie uczestniczyły.

Dla uczniów klas 4-6 zaproponowaliśmy konkurs literacki na wiersz, którego temat mógł być dowolny. Tekst miał być związany z naszym miastem, regionem lub postacią z gryfickiego rodu. Na konkurs pod nazwą „Historia w wierszu ukryta” wpłynęło zaledwie kilka wierszy, z których najlepszy okazał się utwór Adama- ucznia klasy 6. Natomiast na konkurs literacki dla klas 7-8 nie dostarczono żadnej pracy, co bardzo smuci organizatorów. Konkurs pod nazwą „Gryfici w baśni i legendzie” towarzyszył nam stale przy obchodach naszego święta od momentu przyjęcia przez szkołę imienia.

Oprócz wspomnianych wyżej konkursów podjęliśmy też inne działania mające uświetnić obchody Dni Patrona. Nauczyciele biblioteki i świetlicy czytali dzieciom pomorskie baśnie autorstwa słupskiej pisarki Jolanty Nitkowskiej – Węglarz, by w ten sposób umacniać ich więź z regionem. W bibliotece w niemal każdą majową środę odbywa się czytanie baśni ze zbioru „Wyprawa do Krainy Baśni”, a przy okazji dzieci uczestniczą w zabawie, rozwiązując przygotowane do przeczytanych treści literackie zagadki. Przy okazji za każdą prawidłową odpowiedź można wygrać cukierek.

Na koniec świątecznego tygodnia odbył się zorganizowany przez Mały Samorząd pochód zatytułowany „Dwórki i rycerze Anny de Croy”. Każdy uczeń w piątek 12 maja mógł się wykazać pomysłowością i kreatywnością przygotowując strój bądź jego element, który kojarzył się z patronem i historią rodu. Pochód złożony przede wszystkim z uczniów klas młodszych dumnie przemaszerował wokół szkoły, dzieci odśpiewały też hymn szkoły i tym akcentem zakończyliśmy świętowanie „Tygodnia z Gryfitami”.

Na wystawę prac plastycznych wyeksponowanych w bibliotece oraz na holu szkoły zapraszamy do końca maja. Zapraszamy też do biblioteki na kolejne „Zagadkowe środy”. Podsumowanie konkursów oraz wręczenie dyplomów i drobnych nagród ufundowanych przez Radę Rodziców i nauczycieli biblioteki odbędzie się 19 maja. Wszystkim, którzy włączyli się do świętowania, bardzo dziękujemy i gratulujemy!

Katarzyna Lisowiec- Poręba- koordynator działań

Script logo