TWÓRCZE SPOJRZENIE NA MATEMATYKĘ

Twórcze spojrzenie na matematykę, rozbudzanie ciekawości i zainteresowanie samodzielnym pogłębianiem wiedzy matematycznej są głównymi celami zajęć rozwijających prowadzonych dla klas 5 i 7.
Uczniowie doskonalą na nich techniki rachunkowe oraz umiejętność logicznego myślenia podczas rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności. Kształtują wyobraźnię przestrzenną konstruując modele brył. Gromadzą informacje w postaci prezentacji. Uczą się współpracy, analizowania, argumentowania i samokontroli. Dziękuję uczestnikom koła za aktywną pracę podczas zajęć.

Agnieszka Olschewska

Script logo