TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2018/2019

Zebrania
17.09.18r., godz. 17.00 – oddziały 1-4
18.09.18r., godz. 17.00 – oddziały 5-8

 Dni Otwarte
22.10.18r., godz. 17.00 – oddziały 1-3
23.10.18r., godz. 17.00 – oddziały 4-8

 Zebrania
19.11.18r., godz. 17.00 – oddziały 1-4
20.11.18r., godz. 17.00 – oddziały 5-8

 Dni Otwarte:
17.12.18r., godz. 17.00 – oddziały 1-3
18.12.18r., godz. 17.00 – oddziały 4-8

 Dni Otwarte:

21.01.19r., godz. 17.00 – oddziały 1-3
22.01.19r., godz. 17.00 – oddziały 4-8

 Zebrania
25.02.19r., godz. 17.00 – oddziały 1-4
26.02.19r., godz. 17.00 – oddziały 5-8

 Dni Otwarte:
25.03.19r., godz. 17.00 – oddziały 1-3
26.03.19r., godz. 17.00 – oddziały 4-7

 Zebrania
25.03.19r., godz. 17.00 – oddziały 8

 Dni Otwarte:
29.04.19r., godz. 17.00 – oddziały 1-3
30.04.19r., godz. 17.00 – oddziały 4-8

 Dni Otwarte:
27.05.19r., godz. 17.00 – oddziały 1-3
28.05.19r., godz. 17.00 – oddziały 4-8

 Zebrania
17.06.19r., godz. 17.00 – oddziały 1-4
18.06.19r., godz. 17.00 – oddziały 5-8

 

Script logo