SZKOŁA W CHMURZE

W grudniu 2019 r. nasza szkoła została wyróżniona tytułem Szkoła w Chmurze Microsoft oraz Microsoft School.

Nawiązanie współpracy z firmą Microsoft zaowocowało otrzymaniem tytułu Microsoft School. Dzięki współpracy nauczyciele oraz uczniowie otrzymali dostęp do Edukacyjnej wersji platformy Office 365

Usługa Office 365 ułatwia pracę w procesie edukacyjnym, komunikacji i współpracy w szkole oraz wsparciu procesu zarządzania. Rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród uczniów jest bardzo ważne. Dzięki nim uczą się kreatywności oraz logicznego myślenia, bezpiecznego użytkowania z narzędzi i urządzeń IT. Udostępnione programy online uczniowie chętnie wykorzystują do poszerzania swojej wiedzy oraz kreatywnie uczestniczą w zajęciach. Internet pozwala na przyswajanie nowych tematów w sposób niezwykle efektywny. 

Zajęcia w ONE DRIVE pozwalają przechowywać i dzielić się swoimi pracami. Archiwizowanie oraz tworzenie prac, zadań, dokumentacji szkolnej itp. na dowolnym urządzeniu i systemie operacyjnym.

Praca w TEAMS pozwala nauczycielom zarządzać zadaniami i projektami, a uczniom umożliwia pracę własnym tempem. Odrabianie prac domowych stało się przyjemna, a sprawdzanie ich szybkie i proste.

Program FORMS daje możliwość w szybki i efektowny sposób sprawdzić nabytą wiedzę. Uczniowie chętniej rozwiązują testy, a nawet prace klasowe przygotowane na platformie.

Prezentacje w SWAY dają możliwość w szybki i efektywny sposób przedstawienie nowych wiadomości czy podsumowanie lekcji.

Alternatywą dla zeszytu ONE NOTE umożliwia wykonywanie notatek przez uczniów i udostępnianie ich kolegom np. poprzez telefon.

 

Script logo