STOP PRZEMOCY DZIŚ WOŁAMY, DO SZACUNKU NAMAWIAMY!

Nawet pracując tylko on-line, dbamy o dobrą atmosferą w szkole. Chcemy, aby to miejsce było zawsze przyjazne i bezpieczne dla wszystkich uczniów. Dziś prezentujemy plakaty na stronie naszej szkoły, ponieważ nie możemy ich rozwiesić w holu budynku. Serdecznie dziękuję moim uczniom z klas 5 i 6, którzy zgodzili się upublicznić w Internecie swoje prace związane z przeciwdziałaniem przemocy, dręczeniem i wykluczeniem, a propagujące szacunek do innych oraz respektowanie praw każdego człowieka. 

                                                 Beata Andrzejewska

Script logo