STAROŻYTNE MITY OCZAMI UCZNIÓW

Uczniowie klasy 5c zmierzyli się  z treścią i przesłaniem najpopularniejszych mitów greckich. Na lekcjach j. polskiego poznali m.in. mit o Prometeuszu, Syzyfie, Orfeuszu i Eurydyce czy Ikarze. Zadaniem uczniów było stworzenie scenariusza na podstawie tekstu mitologicznego oraz przygotowanie krótkiej teatralnej sceny obrazującej treść mitu. Wszystkie grupy spisały się na medal, choć zdarzyły się sytuacje nieopanowania tekstu lub braku przebrania. To wszystko jednak nie przeszkodziło uczniom w znakomitych prezentacji, którym nie brakowało emocji.

Kolejny raz dziękuję moim uczniom za ogromne zaangażowanie, kreatywne podejście i chęć tworzenia!

Joanna Jaśniewicz

Script logo