RÓŻOWA SKRZYNECZKA W NASZE SZKOLE

Nasza szkoła włączyła się do akcji Fundacji "Różowa skrzyneczka". Z funduszy Rady Rodziców zakupione zostały skrzyneczki, w których znajdują się środki higieniczne dla dziewcząt przekazane przez Stowarzyszenie “Kobiecy Słupsk“.

Różowa skrzyneczka to ogólnopolski program przeciwdziałający tak zwanemu wykluczeniu menstruacyjnemu. Celem jest również zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny. Skrzyneczka działa zgodnie z zasadą: Weź, jeśli potrzebujesz, zostaw, jeśli masz nadmiar!

Jeśli chcesz wesprzeć akcję Różowej skrzyneczki w naszej szkole, możesz przekazać środki higieniczne opiekunom Szkolnego Klubu Wolontariatu lub po prostu umieścić je w skrzyneczkach.

Panie ze Stowarzyszenia “Kobiecy Słupsk“w ramach projektu przekazały także torby wyposażone w środki higieniczne dziewczynkom, które są uchodźcami z Ukrainy.

Anna Wolikowska

Script logo