REKRUTACJA 2020/21

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informuję, że rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów do klas I na rok szkolny 2020/2021 odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego NABO.

Wszystkie terminy zawarte zostały w Zarządzeniu Nr 170/E/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk. Szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące zasad rekrutacji elektronicznej zamieszczone zostały poniżej w odpowiednich zakładkach. Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z nimi.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk - plik do pobrania poniżej.

Script logo