PROMUJEMY CZYTELNICTWO!

W październiku ubiegłego roku szkolnego nasza szkolna biblioteka przystąpiła do realizacji ogłoszonego przez Ministerstwo Oświaty Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach projektu otrzymaliśmy wysokie wsparcie finansowe na zakup nowych pozycji książkowych wzbogacających księgozbiór biblioteczny. Na ten cel wyasygnowano środki pieniężne w kwocie 15 tysięcy złotych, z czego 12 tysięcy przyznało szkole ministrostwo, natomiast pozostałą część środków biblioteka otrzymała z budżetu szkoły. W związku z powyższym zakupiono 774 egzemplarze książek, 3 filmy będące adaptacjami lektur szkolnych oraz 10 audiobooków. Zbiory zostały już zewidencjonowane i widnieją w szkolnym księgozbiorze.

Zakupu dokonano w oparciu o propozycje naszych uczniów, nauczycieli i rodziców. Zakupiliśmy zatem lektury szkolne, których w naszym księgozbiorze było nie dość, a są potrzebne w realizacji szkolnych programów języka polskiego. Przede wszystkim jednak wzięto pod uwagę sugestie młodych czytelników, którzy typowali najbardziej poczytne utwory w poszczególnych kategoriach wiekowych. Kącik nowości wzbogaciły zatem liczne pozycje z fantastyki uznanych i cenionych twórców tego gatunku, powieści przygodowe i obyczajowe oraz cieszące się uznaniem najmłodszych czytelników książki, pozwalające doskonalić technikę czytania na poziomie klas I-III. Zbiory dla najmłodszych wzbogaciły się ponadto w bogato ilustrowane teksty dla dzieci. Przy zakupie książek i innych materiałów uwzględniono także potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

W ramach realizacji projektu podejmowaliśmy różne działania promujące czytelnictwo, na temat których zostały wcześniej zamieszczone na stronie internetowej naszej biblioteki krótkie sprawozdania. Były to przerwy na czytanie realizowane stacjonarnie i zdalnie, prezentacje multimedialne wykonane przez uczniów klas ósmych na temat ich ulubionych lektur, spotkania z książką organizowane dla dzieci klas pierwszych czy konsultacje z uczniami i ich rodzicami dotyczące zapotrzebowania na ciekawe i pożądane pozycje czytelnicze.

Liczymy, że zakupione materiały będą się cieszyły Waszym uznaniem, drodzy Czytelnicy, i będziecie częściej korzystać z naszych zbiorów. Zapraszamy!

Script logo