PROJEKTY EDUKACYJNE E-TWINNIG W KLASIE 1D

Projekty krajowe

„LITERKOWO” - Projekt stworzony został dla uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę czytania i pisania dla kilku polskich szkół. Podstawowym jego celem jest nauka i doskonalenie umiejętności czytania i pisania w języku polskim. Jest zgodny z podstawą programową dla I etapu edukacyjnego. Zakłada działania uczniów w wielu obszarach edukacyjnych, co pozwoli na rozwijanie ich kreatywności, rozwinie wyobraźnię, zachęci do czytania i pisania, uważnego słuchania, opowiadania, logicznego myślenia, tworzenia i współdziałania w grupie. Ponadto, zakłada utworzenie banku pomysłów i materiałów dydaktycznych inspirujących do zorganizowania ciekawych zajęć edukacyjnych związanych z początkową nauką czytania i pisania. Uczniowie będą pracować w zespołach klasowych oraz międzyszkolnych wykonując zadania zaprojektowane przez nauczycieli oraz siebie. Poznają nowe narzędzia TIK. W trakcie pracy nad projektem zostawiamy margines zadań związanych z pomysłami oraz zainteresowaniami uczniów. 

„PRZYSTANEK CZYTANKOWO” - Projekt przeznaczony dla uczniów klas 1-3 polegający na wymianie książek do głośnego, wspólnego czytania w klasie. Klasy będą przesyłać sobie ciekawe książki według utworzonej listy. Po miesiącu od otrzymania lektury należy umieścić relację z czytania, prac nad tematyką oraz zamieścić jedną recenzję. Książki mogą pochodzić ze spisu lektur proponowanych przez MEN, lub ze zbiorów własnych uczniów i nauczycieli. Książki muszą mieć dużą wartość wychowawczą i być dobrane do wieku oraz zainteresowań odbiorców.

Projekty międzynarodowe

„LET'S PLANT SAPLINGS BEFORE IT'S TOO LATE!” – Projekt przyrodniczy, ekologiczny. Dzięki realizacji tego projektu uczniowie poznają, jakie znaczenie mają drzewa dla życia na naszej planecie Nauczą się rozpoznawać ekosystemy. Będą sadzić drzewa, zbierać surowce wtórne, oszczędzać papier. Poznają przyczyny pożarów lasów oraz fatalne skutki działalności człowieka. Dowiedzą się jak ważną sprawą jest ochrona środowiska. Wszyscy partnerzy wspólnie opracują propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganiu pożarom lasów.

„FROM DRAWING TO PROGRAMMING” -  Projekt informatyczny związany z początkową nauką programowania.

„FUN AND GAMES MATH 2” – Projekt matematyczny – gry i zabawy w matematyce.

Dorota Dankowska

Script logo