PIERWSZOKLASIŚCI CZYTELNIKAMI!

W dniach 8-10 i 14 stycznia uczniowie klas pierwszych uroczyście zostali przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Dzieci zapoznały się ze zbiorami biblioteki i zasadami korzystania z nich. Wspólnie  rozwiązywaliśmy zagadki dotyczące postaci z ulubionych baśni. Uczniowie wysłuchali próśb książki i złożyli obietnicę, że będą systematycznie korzystać ze zbiorów biblioteki szkolnej. Na zakończenie zajęć każdy uczeń wypożyczył książkę.

  Elżbieta Pliszka

Script logo