OGÓLNOPOLSKI PROJEKT- RAZEM PRZEZ ŚWIAT

Klasy 2c i 3c uczestniczą w ogólnopolskim projekcie „Razem przez świat”. Zajęcia w ramach projektu pozwolą wszystkim dzieciom, niezależnie od płci, czy stanu zdrowia, nie tylko być koło siebie, ale być razem, czuć się bezpiecznie, wspólnie przeżywać radości i smutki, współpracować, negocjować, dzielić się zadaniami w grupie, odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości.

Zadania projektowe są pogrupowane i zawierają się w pięciu blokach (modułach), które stanowią obszary orientacyjne i nie mają charakteru zamkniętego.

Moduł 1. Ja i mój świat

Moduł 2. W mojej klasie (grupie)

Moduł 3. W mojej szkole (przedszkolu)

Moduł 4. W rodzinie

Moduł 5. Moja miejscowość

Moduł 6. Moja ojczyzna

Moduł 7. Razem do Europy

Treści poszczególnych modułów stanowią wzajemne dopełnienie lub rozszerzenie. Uczeń poznaje siebie, swoje miejsce w rodzinie, rówieśników, miejscowość, swoją Ojczyznę, staje się świadomy, że jest mieszkańcem Europy, a także Ziemi, słowem- odnajduje swoje miejsce w świecie.

Dorota Dankowska i Joanna Mateńko

Script logo