OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNO-SPOŁECZNY: Mój SPE-cjalny Bohater

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie pod patronatem kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty. Projekt miał na celu uwrażliwianie najmłodszych na potrzeby osób niepełnosprawnych, kształtowanie empatii, uświadamianie dzieciom, że niepełnosprawność nie jest barierą w spełnianiu marzeń oraz swoich celów, kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy w zespole, wymianę doświadczeń pomiędzy polskimi szkołami.

W projekcie wzięły udział dwie klasy: 3a pod kierunkiem Elżbiety Szymanowicz oraz 5a pod kierunkiem Beaty Andrzejewskiej. Uczniowie bardzo zaangażowali się w prace nad projektem, z zainteresowaniem brali udział w zajęciach edukacyjnych związanych z tematem, wspaniale ze sobą współpracowali. To było bardzo pozytywne i rozwijające doświadczenie.

Koordynatorzy projektu w SP 5:

Beata Andrzejewska, Katarzyna Kozak

Script logo