OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

W tym dniu zorganizowaliśmy akcję głośnego czytania na forum szkoły. Na holu głównym podczas długiej przerwy uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście odczytywali fragmenty swoich ukochanych książek. Były to ulubione lektury warte polecenia innym, czy też pozycje kojarzone przez niektórych z dzieciństwem. Akcja miała przede wszystkim na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Przy okazji zarekomendowano korzyści wynikające z czytania. W tym celu przy wejściu do biblioteki zawisły plakaty reklamujące czytanie, książki zawierające wskazówki, jak należy z nią postępować. Tablica wystawiona w miejscu odbywającego się czytania miała podobny cel- informować, dlaczego należy spędzać jak najwięcej czasu z książką. Zawiera także ciekawe hasła i sentencje związane z czytelnictwem. Przy okazji prowadząca zaprosiła uczniów do korzystania z nowych zasobów literackich biblioteki i czytelni do udziału w kolejnej akcji proponowanej przez szkolną bibliotekę, która będzie miała miejsce w październiku.

Organizatorki akcji- Monika Ziemienowicz i Katarzyna Lisowiec- Poręba- nauczyciele naszej biblioteki, bardzo dziękują osobom, które zgodziły się odczytać fragmenty swoich ulubionych książek: panu Tomaszowi Zwolińskiemu- przedstawicielowi Rady Rodziców, nauczycielom: pani Elżbiecie Szymanowicz, Beacie Kubiszewskiej, Elżbiecie Nowak. A także uczniom i uczennicom klas 4- 8: Mateuszowi Kwiatkowskiemu, Mai Buczyńskiej, Blance Sitkowskiej, Joannie Redloch i Amelii Gołębiewskiej. Dziękujemy również panu Markowi Hołowienko za nagłośnienie naszej akcji :)

Script logo