NAWIGACJA NA MAPACH MORSKICH

Już piąty rok z rzędu w naszej szkole odbywają się dodatkowe zajęcia geograficzne “Nawigacja na mapach morskich”.

W zajęciach uczestniczy grupa uczniów z klas 7-8. Uczą się operowania trójkątami i cyrklem nawigacyjnym, posługiwania się mapą morską, wyznaczania współrzędnych geograficznych, określania położenia statku na mapie, nanoszenia i odczytywania pozycji geograficznej oraz wyznaczania kursu statku. Uczniowie korzystają z przyborów nawigacyjnych zakupionych przez Radę Rodziców.

Uczestnicy zajęć biorą udział także w warsztatach “Matematyczne potyczki na mapie morskiej“ organizowanych przez ODN Słupsk. Warsztaty prowadzone są przez kmdr ppor. rez. dr Dariusza Kloskowskiego. Zdobytą wiedzę wykorzystali podczas VIII edycji Pomorskiego konkursu o tytuł „Mistrza Nawigacji”.

Trójka młodych nawigatorów została laureatami kursu, zdobywając najwyższe laury.  

Anna Wolikowska

 

 

Script logo