NAWIGACJA NA MAPACH MORSKICH

Już czwarty rok z rzędu w naszej szkole odbywają się dodatkowe zajęcia geograficzne “Nawigacja na mapach morskich”, prowadzone przez Annę Wolikowską.

W zajęciach uczestniczy grupa uczniów z klas 7-8. Uczniowie uczą się operowania trójkątami i cyrklem nawigacyjnym, posługiwania się mapą morską, wyznaczania współrzędnych geograficznych, określania położenia statku na mapie, nanoszenia i odczytywania pozycji geograficznej oraz wyznaczania kursu statku.

Uczniowie korzystają z przyborów nawigacyjnych zakupionych przez Radę Rodziców. Uczestnicy zajęć biorą udział także w warsztatach „Matematyczne potyczki na mapie morskiej” zorganizowanych przez ODN w SłupskU. Warsztaty prowadzone są przez komandora dr Dariusza Kloskowskiego. Zdobytą wiedzę uczniowie będą mogli wykorzystać podczas VIII edycji Pomorskiego konkursu o tytuł „Mistrza Nawigacji”.

Script logo