MOBI SZKOŁA

LINK DO INFORMACJI

Dnia 15 maja 2023 r. rusza druga edycja kampanii promującej zrównoważoną mobilność wśród uczniów szkół podstawowych w Słupsku. Celem kampanii jest kształtowanie pozytywnych nawyków transportowych, w tym w szczególności komunikacji rowerowej, oraz promowanie aktywności fizycznej. Uczestnikiem może być każdy uczeń szkoły podstawowej w Słupsku, który pobierze i zainstaluje aplikację pod nazwą „Mobi Szkoła”. Dodatkowo, aby wziąć udział w akcji należy przejść rejestrację i postępować zgodnie z instrukcjami. Aplikacja będzie liczyć aktywną frekwencję tj. ilość aktywnych dojazdów do szkoły w stosunku do liczby dni nauki szkolnej. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy do szkoły rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach i innych urządzeniach napędzanych siłą ludzkich mięśni. Dodatkowo aplikacja będzie również sumować przejechany dystans. Ze względu na zróżnicowanie dystansów dzielących szkołę od miejsca zamieszkania, celem wyrównania szans, do ogólnego dystansu wliczone będą również przejazdy poza dniami nauki szkolnej. O wyniku szkoły lub klasy decyduje liczba aktywnych podróży w stosunku do liczby wszystkich uczniów w danej szkole lub klasie. Dziesięciu najlepszych uczniów, którzy uzyskają najwyższą frekwencję zostanie nagrodzonych. W przypadku remisu o kolejności decydować będzie ogólny dystans przejechany w trakcie całej kampanii, w tym również przejazdy poza dniami nauki szkolnej.

LINK DO INFORMACJI

Script logo