MISTRZ ORTOGRAFII W KLASACH TRZECICH

13 marca odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas trzecich. Wzięło w nim udział ośmiu trzecioklasistów. Zmagania polegające na napisaniu dyktanda i rozwiązaniu krótkiego testu ortograficznego pozwoliły na wyłonienie najlepszych.

Pierwsze miejsce zajął Kamil Zdrojewski z klasy 3a. Drugie miejsce przypadło w udziale Zuzannie Szewczyk z klasy 3b. Trzecie miejsce zajął Igor Zbijowski , również z klasy 3b. Uczniowie ci będą reprezentować szkołę w XX Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym.

Gratulujemy uczniom, którzy wykazali się znajomością zasad ortografii i - co najważniejsze - udowodnili, że potrafią wykorzystać je w praktyce.

Małgorzata Semeniuk

Script logo