MISTRZ NAWIGACJI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

5 kwietnia 2022 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbył się wojewódzki etap VII Pomorskiego Konkursu o Tytuł Mistrza Nawigacji województwa pomorskiego. Turniej nawigacyjny organizowany jest jak co roku przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku we współpracy z Fundacją „Sub ventum” oraz Pomorskim Związkiem Żeglarski.

Do konkursu od września przygotowywała się grupa piętnastu uczniów z klas 7-8 ciężko pracując podczas zajęć koła nawigacyjnego prowadzonego przez panią A. Wolikowską. Dzięki wsparciu Rady Rodziców, która zakupiła przybory nawigacyjne, młodzi nawigatorzy mogli sprawnie i wytrwale wykreślać kursy na mapach morskich. Trójka uczestników brała także udział w zajęciach nawigacyjnych prowadzonych przez słupski ODN.  

W finale konkursu wzięło udział 19 uczestników z pomorskich szkół podstawowych: z Leźna, Kobylnicy, Ustki, Słupska, Gdyni i Szemudu. Warunkiem przystąpienia do konkursu było przejście eliminacji wstępnych w szkołach (wykonanie testu wiadomości) oraz etapu regionalnego (uzyskanie odpowiedniego progu punktów z Dziennika Nawigacyjnego oraz z zliczenia graficznego drogi statku - Mapa). Zadanie konkursowe przygotowywał kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kloskowski – prezes Fundacji „Sub ventum”.

Trójka uczestników etapu wojewódzkiego wywalczyła wyróżnienia, są to: Maja Reichert z klasy 8b, Hanna Turczyn z klasy 8b, Wiktor Czaja z klasy 8b. Wszyscy finaliści Konkursu mieli okazję wziąć udział w jednodniowych rejsach nagrodowych, zorganizowanych i ufundowanych przez Pomorski Związek Żeglarski, Fundację Aktywnie i Zdrowo, Fundację Regaty Morskie.

Anna Wolikowska

 

Script logo