MATE MATYKA W SZTUCE- WYNIKI KONKURSU

30 listopada 2021 r. w formie online spotkała się komisja konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego klas 1- 3 „ Matematyka w sztuce” w składzie:

  • Renata Gwardzik – wicedyrektor szkoły, nauczyciel plastyki i sztuki;

  • Lucyna Rudnik – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;

  • Beata Budnicka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Celem konkursu było poszukiwanie związków matematyki z dziedzinami sztuki, wykorzystanie nowoczesnych technologicznych jako narzędzi do tworzenia i komunikowania się, rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych dzieci, promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

Na konkurs przysłano 35 prac ze szkół podstawowych: SP-5 Słupsk, SP-4 Koszalin, SP-16 Warszawa, SP-3 Tarnobrzeg, SP Rostarzewo, SP w Rusi, SP-8 Chełm, SP-3 Koźmin Wielkopolski, SP-5 Szczecinek, SP-3 Piotrków Trybunalski.

Komisja dokonała oceny wszystkich prac uwzględniając kryteria: zgodność tematyki pracy plastycznej, samodzielnośćwykonania pracy, oryginalność i pomysłowość.

Werdykt Jury:

  • I NAGRODA – Franciszek Stępień , świetlica, SP- 4 w Koszalinie, op. Katarzyna Fiebiger

  • II NAGRODA – Maria Bednarz, klasa 2a, SP- 3 w Tarnobrzegu, op. Dorota Zdańkowska

  • III NAGRODA – Fabian Polek świetlica, SP- 4 w Koszalinie, op. Katarzyna Fiebiger

  • III NAGRODA - Michał Kubik, klasa 1a SP-3 w Tarnobrzegu op. Anna Czaplińska

Pozostałych uczestników wyróżniono dyplomami. Gratulujemy!

Tu możesz obejrzeć prace:

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vS6z0AMceP-XjrKqdvf6a47LYRuANtQjUfcnixk6EltsIBg7Ompo1NmBg8wgILYrNXkTZmG8VkyNVQ0/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Script logo