MAŁY SAMORZĄD WYBRANY!

Chcecie wiedzieć, kto będzie Was reprezentował w tym roku? Dnia 5.10.2018 r. odbyły się wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci do Samorządu przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu.
Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu MSU:
Przewodniczący: Alicja Fudro II C
I zastępca przewodniczącego: Lena Jasiewicz III B
II zastępca Marysia Miklińska II B
III zastępca Dominik Kolasa II C
 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Opiekunowie MSU
Script logo