MAŁE ŚWIETLICZAKI

Głównym celem zajęć koła plastycznego dla Małych Świetliczaków było rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności twórczych uczniów, ich wyobraźni oraz twórczego myślenia. Było to możliwe dzięki pobudzeniu kreatywności oraz doskonaleniu sprawności manualnych, w wyniku czego możliwe stało się odkrywanie przyjemności tworzenia, jak również radość z efektów pracy.

W kółku udział brały dzieci przebywające w świetlicy, a zajęcia odbywały się w każdy czwartek od godz.13.40 do 14.25.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach rozwijali swoje zainteresowania plastyczne w innych warunkach niż podczas zajęć dydaktycznych. Panująca atmosfera przyjaznej, twórczej pracy sprzyjała powstawaniu więzi w grupie, wyzwalała u dzieci radość tworzenia i wiarę we własne uzdolnienia. Tematyka zajęć dobierana była stosownie do pór roku, przypadających świąt oraz zainteresowań dzieci. Ta różnorodność tematyczna stworzyła możliwość do wprowadzania i poznawania wielu technik plastycznych. Uczestnicy zajęć eksperymentowali, tworząc ciekawe, bogate i pomysłowe prace. Kształcili zmysły kompozycyjne, rozwijali wrażliwość estetyczną. Prowadzone wystawy prac plastycznych stały się swoistą promocją uzdolnień uczestników zajęć.

Zapraszam do obejrzenia specjalnie przygotowanej prezentacji obrazującej działania Małych Świetliczaków i ich prac plastycznych w I półroczu roku szkolnego 2021/2022:

https://view.genial.ly/61756828c434990e00f3091c/presentation-kolo-plastyczne-male-swietliczaki-rok-szkolny-20212022

Opiekun koła- Mirosława Skalna

Script logo