MAŁA KSIĄŻKA- WIELKI CZŁOWIEK

 

Nasi uczniowie klas pierwszych przystąpili do pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej w dniu 28 października 2020 roku. Było to niewątpliwie wielkie wydarzenie w ich życiu szkolnym. Dodatkowo dzień ten uświetniła pierwsza lekcja biblioteczna połączona ze zwiedzaniem szkolnej biblioteki. Ponieważ nasza biblioteka wspiera rozwój czytelnictwa wśród dzieci, przystąpiliśmy do kampanii społecznej przygotowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Mała książka- wielki człowiek”.

W ramach projektu pierwszoklasiści otrzymali nieodpłatne wyprawki czytelnicze przygotowane przez Instytut Książki, w skład których wchodziły: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Uczniowie klas pierwszych otrzymali te podarunki podczas pierwszej swojej wizyty w bibliotece i czytelni szkolnej. Podobnie jak organizatorzy tej kampanii mamy nadzieję, że wyprawki czytelnicze pozwolą naszym najmłodszym rozwijać dziecięcą wyobraźnię, rozbudzą pasję do czytania nie tylko samodzielnego, ale i z udziałem najbliższych.

 

Lekcje w klasach pierwszych przygotowali nauczyciele biblioteki wraz z wychowawcami klas, natomiast lekcje biblioteczne przeprowadziła pani Monika Ziemienowicz. Pamiątką z tego wydarzenia będą niewątpliwie otrzymane książki, ale również wrażenia pierwszaków z tego wyjątkowego w ich edukacji szkolnej dnia oraz uwiecznione na fotografii chwile.

 

 

 

 

Script logo