LONDYN - WIZYTA STUDYJNA

W dniach 8-9 listopada Pani Dyrektor Krystyna Lewandowska i Pani Małgorzata Nastalska uczestniczyły w wizycie studyjnej w Londynie. Program obejmował odwiedziny grupy nauczycieli i dyrektorów słupskich szkół w dwóch szkołach londyńskich, w których powszechnie stosowane są w nauczaniu iPady.

Wizyty w szkołach poprzedziły warsztaty w Apple Store. Na czas warsztatów dostaliśmy do dyspozycji firmowe iPady, a instruktorzy poprowadzili nas przez zawiłości wybranych aplikacji - Apple Pencil, Garageband i iMovie.

Jak iPady wykorzystywane są w praktyce szkolnej, przekonaliśmy się następnego dnia. Odwiedziliśmy Grazebrook Primary School and Nursery, a następnie Elm Park Primary.
Szkoły bardzo się między sobą różniły i to nie tylko warunkami lokalowymi, natomiast łączyło je powszechne wykorzystywanie w nauczaniu nowoczesnych technologii, w szczególności iPadów. Gospodarze szkół podkreślali, że iPady są w nauczaniu narzędziem, a nie celem samym w sobie.

Obserwowaliśmy też w obu szkołach uczniów podczas ich codziennych zajęć, była możliwość wymiany opinii z nauczycielami, a także porozmawiania z dziećmi.
W pierwszej ze szkół w grupie mistrzów technologii cyfrowej znalazła się dziewczynka z Polski (urodzona juz na Wyspach), która chętnie skorzystała z możliwości poćwiczenia języka swoich przodków.

Ta bardzo pouczająca wizyta pozwoliła nam zobaczyć wycinek szkolnej społeczności, funkcjonującej w zupełnie innych, niż nasze, realiach społeczno-kulturowych.

Małgorzata Nastalska

Script logo