LOGOPEDA

 Logopeda jest specjalistą, zajmującym się usuwaniem wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie). W zakres działań logopedycznych wpisują się:
- usprawnianie narządów artykulacyjnych: warg, języka, podniebienia miękkiego, żuchwy,
- korygowanie wad wymowy,
- rozwijanie mowy czynnej i biernej,
- utrwalanie poprawnej wymowy,
- usprawnianie procesu komunikacji poprzez wykorzystywanie metod wspomagających proces mówienia,
- usprawnianie słuchu fonemowego,
- usprawnianie analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

Działania podejmowane przez logopedę są bardzo istotne, ponieważ prawidłowe mówienie zmniejsza trudności szkolne, ma także pozytywny wpływ na samoocenę dziecka.

Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest w gabinecie B-5.

 

 

Agnieszka Zawadzka

Script logo