LEKCJE GEOGRAFII INACZEJ

W środę 22 września klasa 8b oraz klasą 7c uczestniczyła w lekcjach geografii: „Zabawy nawigacyjne na mapie morskiej Zatoki Gdańskiej”.

Uczniowie uczyli się operowania trójkątami i cyrklem nawigacyjnym, posługiwania się mapą morską, wyznaczania współrzędnych geograficznych oraz określania położenia statku na mapie. Lekcje poprowadził kmdr ppor. rez. dr Dariusz Kloskowski.

Zabawa była przednia, a z nawigacją młodzież poradziła sobie nadzwyczaj dobrze. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać podczas IX Pomorskiego Konkursu o Tytuł „Mistrza Nawigacji”.

Anna Wolikowska

Script logo