LEKCJE BIBLIOTECZNE

Dla uczniów klas pierwszych i ósmych nauczyciele biblioteki przygotowali i przeprowadzili lekcje biblioteczne. W progach naszej biblioteki i czytelni w październiku powitała pierwszoklasistów pani Monika Ziemienowicz. Uczniowie zostali wprowadzeni w arkana wiedzy niezbędnej każdemu czytelnikowi korzystającemu ze zbiorów tutaj zgromadzonych. Pierwszaki dowiedziały się bowiem, na jakich zasadach biblioteka użycza podręczniki, jak wypożyczyć książki do indywidualnego czytania oraz poznali zasady korzystania z czytelni. Lekcje te dały konkretny wymiar: od października zwiększyła się bowiem ilość uczniów, którzy chętnie przebywają w naszej czytelni i czytają wybrane przez siebie książki. Wiedzą również, w jaki sposób mogą skorzystać ze zgromadzonych tu lektur i innego rodzaju zbiorów.

Uczniowie klas ósmych na przełomie listopada i grudnia uczestniczyli natomiast w lekcji bibliotecznej, której tematem było czasopiśmiennictwo. Przypomniano im przy tej okazji zasady korzystania ze zbiorów w czasie pandemii, ponieważ biblioteki w swej działalności także musiały uwzględnić szereg obostrzeń, aby można było bezpiecznie korzystać ze zbiorów bibliotecznych. Ósmoklasiści poznali także podział czasopism uwzględniający częstotliwość ich ukazywania się, tematykę lub przewidywanego odbiorcę. Zostali zapoznani z terminologią dotyczącą redagowania, nakładu i kolportowania prasy, tj. gazet wszelakich, ze szczególnym naciskiem na czasopisma przewidziane dla młodego odbiorcy, które nasza biblioteka prenumeruje. Zainteresowani wiedzą ponadto po tej lekcji, jak korzystać z prasy dostępnej w Internecie. Lekcje w klasach ósmych przygotowała i przeprowadziła Katarzyna Lisowiec- Poręba.

Script logo