LEKCJE BIBLIOTECZNE

W marcu nauczyciele biblioteki zaplanowali lekcje biblioteczne dla klas pierwszych i ósmych w czytelni biblioteki szkolnej. W tygodniu od 6 do 10 marca pani Monika przeprowadziła te lekcje we wszystkich pierwszych klasach. Było to możliwe dopiero teraz, ponieważ wcześniej nie dysponowałyśmy programem bibliotecznym do użyczania książek, a ponieważ był on potrzebny do lekcji z maluchami, można je było przeprowadzić dopiero w II semestrze bieżącego roku szkolnego.

Pierwszy etap lekcji polegał na zaprezentowaniu informacji na temat pracy i przeznaczenia biblioteki. Pani Monika Ziemienowicz przekazała uczniom, jak należy książki wypożyczać, do czego służy szkolna czytelnia oraz jakie są powinności Czytelników wobec książek. Pierwszaki wiedzą od teraz, jak należy zachować się w pomszczeniach biblioteki, gdzie należy szukać lektur, jakie książeczki są zgromadzone w naszych zbiorach do swobodnego czytania. Wiedzą już, na jakich regałach znajdują się książki przeznaczone dla najmłodszych uczniów szkoły. Dowiedziały się też, na czym polega praca nauczycieli bibliotekarzy. Oczywiście zostały również poinformowane, jak należy postępować z książką, aby jej nie zniszczyć, jaki jest tymin użyczenia oraz poznały inne zasady zapisane w regulaminie naszej biblioteki.

Na koniec maluchy, które bardzo aktywnie uczestniczyły w lekcjach, mogły samodzielnie wybrać interesujące ich pozycje książkowe i je wypożyczyć, by następnie zwrócić je w dobrym stanie do nas po upływie dwóch tygodni. W ten sposób poczuły się pełnoprawnymi Czytelnikami biblioteki szkolnej. Ponadto zostały obdarowane upominkami w postaci książek pod tytułem „Pierwsze abecadło” wraz z papierową planszą podającą litery alfabetu polskiego. Otrzymali też broszury informacyjne dla Rodziców na temat korzyści wynikających z czytania dzieciom. Książki zostały wydane przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach kampanii „Mała książka- wielki człowiek”, o której pisałam w ubiegłym roku szkolnym. 

Od 13 do 22 marca na godzinach wychowawczych przeprowadzono lekcje biblioteczne dla uczniów klas ósmych. Były one poświęcone słownikom. Prowadząca- Katarzyna Lisowiec- Poręba- skupiła się na omówieniu budowy hasła słownikowego, ponieważ symboli i oznaczeń pojawia się w słownikach wiele, a są one najczęściej dla uczniów niezrozumiałe. Ósmoklasiści, oprócz budowy artykułu hasłowego, poznali krótką historię polskiej leksykografii począwszy od XVI w., kategorie słowników i oznaczenia używane w hasłach. Za przykład posłużyło jedno z haseł zawartych w Słowniku Języka Polskiego. Tak więc uczniowie zapoznali się z pojęciem kwalifikatorów oraz ich charakterystyką i skrótami na oznaczenie tychże. Dowiedzieli się też, co to są warianty haseł i ich odesłania. Na większości lekcji bibliotecznych nauczyciel zdążył ponadto omówić poszczególne symbole graficzne, które często w hasłach słownikowych występują. Dla łatwiejszego przyswojenia proponowanych treści została przygotowana prezentacja multimedialna, a jako notatki z lekcji posłużyły karty z przykładowym omówieniem słowa „afekt”. Nie wiem, czy  Wam wiadomo, że dziś żartobliwe znaczenie tego słowa to „miłość” lub „sympatia”.

Na lekcji, które w większości odbywały się w czytelni biblioteki, uczniowie mogli skorzystać z rożnych słowników. Oprócz wymienionego wcześniej mieli do dyspozycji słowniki: ortograficzne, frazeologiczne, synonimów i antonimów, terminów i pojęć gramatycznych oraz słowniki przydatne do nauki języka angielskiego. Mamy nadzieję, że podane treści przydadzą się uczniom na sprawdzianie ósmoklasistów z języka polskiego.

 Katarzyna Lisowiec- Poręba

 

 

 

Script logo