ŁAMACZE GŁÓW W 3B

Zajęcia kreatywne rozwijające zdolności matematyczno-przyrodnicze pod nazwą „ŁAMIGŁÓWKA, KRZYŻÓWKA I INNE ŁAMACZE GŁÓW” skierowane zostały do uczniów klasy 3b. Głównym celem zajęć było poszerzenie wiedzy i zainteresowań uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Dobór tematyki zajęć pozwalał na rozwijanie predyspozycji, zdolności poznawczych i wyobraźni, umiejętności twórczego i logicznego myślenia, rozbudzanie ogólnie ciekawości matematyczno-przyrodniczej. Uczniowie prowadzili pomiary i obserwacje, rozwiązywali krzyżówki matematyczne, magiczne kwadraty, zmagali się z sudoku. Kodowali, planowali trasę dla ozobotów. Zmierzyli się z ułamkami zwykłymi i bryłami przestrzennymi. Badali, doświadczali i wnioski wyciągali. Grali w planszówki, w proste towarzyskie gry z wykorzystaniem kartki czy w stare zabawy, np. głuchy telefon. Uczniowie pracowali w ogrodzie Gryfitów, poznali kalkografię. Z dużym zaangażowaniem tworzyli i rozwiązywali różnorodne zadania, wykazując się pomysłowością, twórczym podejściem do rozwiązywanego problemu. Uczestnictwo w zajęciach dało trzecioklasistom możliwość samorealizacji, poszerzania horyzontów, łączenia teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody i matematyki w atmosferze zabawy, radości i współdziałania.

Poniższa prezentacja obrazuje cotygodniową pracę uczniów klasy 3b w czasie I półrocza roku szkolnego 2021/2022:

https://view.genial.ly/6128fc808ae5140dc4651596/presentation-zajecia-kreatywne-klasa-3b-rok-szkolny-20212022

Mirosława Skalna- opiekun koła kreatywnego

 

 

 

Script logo