KREATYWNY MATEMATYK

W drugim półroczu roku szkolnego 2021/2022 kontynuowane były zajęcia mające na celu kształcenie umiejętności kreatywnego myślenia matematycznego. Uczniowie wnikliwie zajmowali się zagadnieniami związanymi z liczbą pi, wstęgą Mobiusa, notacją wykładniczą, karcianymi zagadkami, twierdzeniem Talesa i wieloma innymi. Zajęcia wpłynęły u uczniów na rozwój zdolności logicznego argumentowania, przeprowadzania analizy i syntezy, stawiania pytań i dociekliwego szukanie odpowiedzi, nauczyły właściwego planowania, organizacji, samodzielności oraz wytrwałości.

Joanna Duda

Script logo