KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO

Dwie klasy pierwsze 1b i 1c realizują ogólnopolski projekt eTwinning autorstwa D. Dankowskiej pt. „Kierunek bezpieczeństwo”. Projekt skierowany jest do klas 1-3. Głównym założeniem jest podniesienie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa. Pierwszoklasiści poznają zasady bezpieczeństwa w szkole, na placu zabaw oraz w drodze do szkoły i ze szkoły do domu. Poznają również zasady zachowania się w szkole podczas pandemii. Nauczą się też bezpiecznego zachowania w przypadku różnych zagrożeń, np. będą umiały wezwać pomoc. W projekcie uczestniczy 28 klas 1-3 z terenu całej Polski. Projekt realizowany jest w ścisłej współpracy z partnerskimi klasami.

Dorota Dankowska i Beata Paszun

 

Script logo