KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/19

 

lp.

wydarzenie

termin

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

03.09.2018r.

2.

Rada Pedagogiczna – organizacja nowego roku szkolnego

29.08.2018r.

3.

Pierwsze półrocze

03.09.2018 – 03.02.2019
(22 tygodnie)

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12. -31.12.2018r.

5.

Rada klasyfikacyjna

30.01.2019r.

6.

Wystawienie ocen przewidywanych:

- niedostatecznych oraz nagannych zachowania
- pozostałych

 
Ostateczne wystawienie ocen półrocznych

 

do 02.01.2019r.

do 16.01.2019r.

do 23.01.2019r.

7.

Rada podsumowująca

27.02.2019r.

8.

Ferie zimowe

11.02.2019r. -24.02.2019r.

9.

Drugie półrocze

04.02.-21.06.2019r.
(21 tygodni)

10.

Egzamin ósmoklasisty:

1. język polski
2. matematyka
3. język angielski

 

15.04.2019r.
16.04.2019r.
17.04.2019r.

11.

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04.-23.04.2019r.

12.

Rada klasyfikacyjna

12.06.2019r.

13.

Wystawienie ocen przewidywanych

- niedostatecznych oraz nagannych zachowania
- pozostałych

 Ostateczne wystawienie ocen półrocznych

 

do 15.05.2019r.
do 29.05.2019r.

 do 05.06.2019r.

14.

Rada podsumowująca

sierpień

15.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2019r.

16.

Ferie letnie

22.06-31.08.2019r.

17.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.12.2018r. (Wigilia szkolna – dzień bez zajęć lekcyjnych)

02.11.2018r. - zajęcia opiekuńcze

15.04.-17.04.2019r. - zajęcia opiekuńcze (dotyczy klas 1-7, klasy 8 – egzamin ósmoklasisty)

02.05.2019r. - zajęcia opiekuńcze

Script logo