JAK POZNAĆ SIEBIE I PANOWAĆ NAD SWOIMI EMOCJAMI?

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne adresowane są do uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, osobowościowych, środowiskowych mają problemy z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami i funkcjonowaniem w różnych sytuacjach społecznych, co przekłada się na obraz samego siebie i prawdopodobieństwo występowania zachowań nieakceptowanych społecznie.

W roku szkolnym 2021/22 w zajęciach brali uczniowie z klas: 6a, 3c, 1a, 7a, 2a. Podczas zajęć rozwijałam umiejętności społeczne, niezbędne w ich codziennym życiu. Uczestnicy zajęć uczyli się, jak nawiązywać poprawne relacje interpersonalne, jak reagować na zaczepki innych, jak rozpoznawać emocje i panować nad własną złością, jak współpracować w grupie, jak rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, jak czekać na swoją kolej, jak umiejętnie przyjmować porażkę w grach rówieśniczych, jak ponosić konsekwencje swojego zachowania oraz jak zachowywać się w Internecie.

Zajęcia były okazją do pokonywania własnych słabości, nieśmiałości, do kształtowania postaw społecznych i właściwych zachowań w różnych sytuacjach. Sprzyjały też rozwijaniu tolerancji, akceptacji, samodzielności i zaradności życiowej uczniów. Przy okazji urodzin w starszej grupie, chętni uczniowie urządzali poczęstunek dla pozostałych uczestników zajęć, co budowało niezwykle przyjazną, domową atmosferę.

Katarzyna Kozak

Script logo