JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!

JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!

z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski 2021

W kampanii społecznej Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie wzięło udział dziesięć oddziałów klas integracyjnych naszej szkoły, od klasy I do VIII. Jak również kilkoro uczniów z innych klas, którzy wykonywali plakat dotykowy na konkurs. Orientacyjnie było to około 200 uczniów.  Wszystkie działania trwały od 18 października do 29 października.

W holu głównym szkoły była wyeksponowana gazetka pod hasłem Ja nie widzę Ciebie, ty zobacz mnie, aby wszyscy nauczyciele i uczniowie naszej szkoły mogli się zapoznać z problemami osób słabowidzących i niewidomych, czym jest biała laska czy pismo Brailla.

Podczas zajęć lekcyjnych w klasach, które wzięły udział w akcji:

  • nauczyciele omawiali z uczniami temat osób słabowidzących i niewidomych korzystając z filmów edukacyjnych dostępnych w Internecie jak również z filmów umieszczonych na Państwa stronie;
  • odczytywany był list niewidomego Adama, (wywołał one wiele emocji u dzieci, anawet łzy);
  • uczniowie wykonywali kartki z życzeniami oraz plakaty dotykowe;
  • w klasach były prowadzone zajęcia podczas których uczniowie za pomocą dotyku (mieli zasłonięte oczy, aby wczuć się w rolę osoby niewidomej) rozpoznawali znane im warzywa, owoce, przedmioty, poruszali się po sali lekcyjnej z asekuracją nauczyciela (nie mieli problemów z zaufaniem, nie bali  się).

Bardzo dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się aktywnie w tę kampanię. Dzięki temu zaangażowaniu otrzymaliśmy certyfikat Szkoła przyjazna osobom niewidomym na rok szkolny 2021/2022.

Elżbieta Szymanowicz

Script logo