INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)

Terapia integracji sensorycznej przeznaczona jest dla dzieci, u których rozwój ruchowy, emocjonalny i poznawczy nie przebiega prawidłowo. Terapia poprzedzona jest diagnozą opartą na profesjonalnych testach i opracowaniu indywidualnej terapii dla każdego dziecka, ponieważ zarówno drobne jak i poważne deficyty w jednym lub więcej percepcyjnych układów zmysłowych mogą wpływać dezorganizująco na naukę szkolną, umiejętność zabawy, zdolności ruchowe, samoobsługę i zachowanie.

W wyniku terapii większość deficytów stwierdzonych dzięki badaniu SI stopniowo zaczyna ustępować w miarę zmian zachodzących w układzie nerwowym dziecka. Stymulacja dziecka polega na dostarczaniu odpowiednich bodźców poszczególnym zmysłom najczęściej podczas zabawy lub wykonywania określonego zadania. W terapii biorą udział rodzice, którzy otrzymują od terapeuty wskazówki izalecenia dotyczące zasad postępowania z ich dzieckiem .

Terapia prowadzona jest na specjalnie do tego przystosowanej sali wyposażonej w specjalistyczny, atestowany sprzęt.

Prowadzący terapeuci: mgr Paulina Kućmierczyk, mgr Anna Makowska

Script logo