'EDUKACJA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU' - PROJEKT MIĘDZYNARODOWY

Uczniowie klasy 1c uczestniczą w międzynarodowym projekcie Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, którego celem jest promocja zrównoważonego rozwoju wśród uczniów szkół podstawowych i ich rodzin.

9 października 2017 r. odbyły się w klasie zajęcia projektowe, przeprowadzone przez pana Dawida Borysiewicza przedstawiciela firmy Henkel. W trakcie zajęć uczniowie obejrzeli filmy animowane i rozmawiali o ograniczeniu zużycia energii i wody, zmniejszeniu ilości odpadów oraz ich segregacji w życiu codziennym. Omówione zostały przykłady konkretnych zachowań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju.

Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały książeczki Jestem Globik, dyplomy Mistrza Zrównoważonego Rozwoju oraz materiały dla rodziców.

Beata Paszun

Script logo