DORADZTWO ZAWODOWE

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to, najprościej ujmując, wszystkie działania w ramach działalności szkoły wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji i zawodu. 

Lekcje doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas 7 i 8. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. 

Ważną częścią zajęć warsztatowych w klasach 7 są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie. W klasach 8 natomiast skupiam się na zapoznaniu młodzieży z aktualną ofertą edukacyjną słupskich szkól ponadpodstawowych i lokalnym rynkiem pracy. 

Zapraszam chętne szkoły do współpracy w ramach autopromocji – edukacja1@op.pl

Szkolny doradca zawodowy – Beata Wałaszewska 

  • DORADZTWO ZAWODOWE

    Zachęcam do wypełnienia testów i kwestionariuszy, które przybliżą Wam wiedzę na temat własnych zainteresowań i skłonności zawodowych...

  • ZASADY REKRUTACJI

Script logo