DORADZTWO ZAWODOWE

Zachęcam do wypełnienia testów i kwestionariuszy, które przybliżą Wam wiedzę na temat własnych zainteresowań i skłonności zawodowych, siły woli do wykonywania przyszłej pracy,  posiadanego temperamentu czy predyspozycji zawodowych, wiodącego kanału przyswajania wiedzy  - co ułatwi z pewnością naukę teraz i w niedalekiej przyszłości, ukierunkuje na pewne obszary zawodowe. Sięgajcie po testy i zgłaszajcie się po kolejne.

Zapraszam do kontaktu - Beata Wałaszewska, szkolny doradca zawodowy

Script logo