DOKUMENTY

...

 • AKT PRZYNALEŻNOŚCI

  Dnia 30 października 2018 r. nasza szkoła została przyjęta do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 • RAPORT Z EWALUACJI

  Raport z ewaluacji wyników działań w danym roku szkolnym...

 • PLAN PRACY

  Od wielu lat w naszej szkole podejmowane są różnorodne działania mające na celu promocję zdrowego stylu życia. Edukacja prozdrowotna realizowana jest w szkole na wszystkich poziomach nauczania. Stanowi też bardzo ważny element programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły...

 • RAPORT KOŃCOWY

  RAPORT KOŃCOWY AUTOEWALUACJI DLA STANDARDU DRUGIEGO - badanie klimatu społecznego szkoły za pomocą ankiety.

 • ZGŁOSZENIE

  Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia i rozpoczęciu okresu przygotowawczego szkoły.

Script logo