DLA RODZICÓW

 • KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)...

 • SKŁADKI

   Składki na Radę Rodziców...
 • SPRAWOZDANIE RR

  Sprawozdanie finansowe z działalności rady rodziców za rok szkolny 2017/18.

 • UBEZPIECZENIE

  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu placówek oświatowych.

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/20

 • TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI 2019/2020

Script logo