CREATIVITY AND INNOVATION

Uczniowie klasy 3 c przystąpili do międzynarodowego projektu eTwinning „Kreatywność i innowacja”. Głównym założeniem projektu jest nauka rozwiązywania problemów poprzez krytyczne myślenie, komunikację i ścisłą współpracę. Aktywności projektowe obejmują różne obszary edukacji.

Udział w działaniach STEAM znacznie lepiej przygotowuje uczniów do sprostania wyzwaniom w codziennym życiu. Dzieci będą eksperymentować, projektować nowe produkty i współpracować z partnerami z Europy.

Dorota Dankowska

Script logo