BUDUJEMY DOM

Przy pomocy dywanu do kodowania, grupa Fioletowa wspólnie zbudowała dom z kolorowych kwadratów. Dzieci musiały stosować się do ułożonego kodu, aby osiągnąć zamierzony efekt. Kwadraty do budowy domu były sterowane przy pomocy komend: „do góry”, „w prawo”, „w lewo”. Jaka była radość dzieci, gdy wspólnymi siłami udało im się stworzyć dom. Założeniem tej aktywności było rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej, koncentracji uwagi oraz koordynacji ruchowej. Kodowanie na dywanie pozwoliło przedszkolakom na odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności oraz nauczyło, jak odczytywać i rozumieć symbole i znaki.

Script logo