BRAWO ÓSMOKLASIŚCI! WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Do egzaminu ósmoklasisty w maju 2022 r. przystąpiło 143 uczniów. Z przyjemnością informujemy, że kolejny rok z rzędu uzyskaliśmy wyniki wyższe od globalnych wyników w skali miasta, województwa i kraju .

Spośród słupskich podstawówek uplasowaliśmy się na 2. miejscu w zakresie języka polskiego oraz na 1. miejscu w zakresie matematyki oraz języka angielskiego. Ponadto możemy się pochwalić 47 najwyższymi wynikami. 100 % poprawności odpowiedzi uzyskało 13 uczniów z matematyki i 34 uczniów z języka angielskiego.

 

 

język polski

matematyka

język angielski

nasza szkoła

64,73%

wynik wyżej średni

63,24%

wynik wyżej średni

80,54%

wynik wysoki

miasto

56,30%

50,42%

66,92%

województwo pomorskie

59%

56%

67%

kraj

60%

57%

67%

 

Serdecznie gratulujemy naszym absolwentom, jesteśmy z Was dumni i pełni uznania. Wierzymy, że w nowych – ponadpodstawowych szkołach osiągniecie sukcesy i zrealizujecie marzenia.

Script logo