BO W GŁOSIE JEST MOC!

Od października, w każdy czwartek, odbywają się zajęcia innowacyjne z emisji głosu. Podczas warsztatów uczniowie zapoznają się z technikami prawidłowego posługiwania się aparatem mowy, poznają swój głos i jednocześnie siebie. Pracując z dźwiękiem, odkrywają swój potencjał i wyzwalają kreatywność. Zajęcia z emisji głosu to rodzaj zabawy, ale także środek antystresowy, bo przecież w głosie jest moc.

Aleksandra Mickiewicz

Script logo